Logen Vitus


Logen Vitus blev stiftet d. 2. september 1972, og er en af grund logerne under Den Danske Druideorden.


Enhed fred og harmoni, samt et godt socialt samvær, er det som logens 25 brødre glæder sig til, hver anden tirsdag i vinterhalvåret.


Logen vil altid prioritere familien og arbejde, såfremt det kommer på tværs af møder i logen. Indlæg fra brødre under det rituelle møde, eller under brodermåltidet, er en god måde for et bredere kendskab, til den enkelte bror.

 
Logen holder foredrag, sommerfest og julefrokost for brødre og deres partnere.

 

Logen Vitus har logelokale i Kildegade 11 i Horsens. Loka­ler­ne deler vi med 3 andre loger. Logerne i bygningen ejer i fællesskab loge bygningen.

 

En typisk logeaften starter kl. ca. 19.00. Man møder op i vores logebygning og hilser på de andre brødre.

 

Kl.19.30, ringes ind til selve logemødet, der ledes af logens embedsmænd.

 

Logemødets første halvdel, er den rituelle del - den såkaldte hemmelige del - det er den del, vi ikke fortæller andre om.

 

Ikke fordi der foregår noget, der ikke kan tåle dagens lys, men fordi det er en del af fællesskabet, som vi gerne vil holde for os selv.

 

Denne del bruger vi til, med hjælp af vores ritualer, at stresse af, takle livets med- og modgang, styrke sammenholdet mellem vores brødre, samt lære os at være tolerante over for vores medmennesker.

 

Logen anden halvdel kalder vi Efterlogen. Her styrkes det sociale samvær. Her spiser vi et brodermåltid. Her hygger vi os sammen, og arrangerer foredrag og ind imellem sammen­komster, hvor også vores damer deltager.

 

En stor del af logelivet bruges også til at besøge andre loger, mest i Jylland og på Fyn, men vi har også nære forbindelser til Tyskland og Norge, og på den måde får en logebror meget hurtigt skabt et netværk af brødre i alle aldre og professioner i både ind- og udland.

Har du en stresset hverdag og mangler et pusterum?

Måske er broderskabet noget for dig