Logen Vitus


Ordenens formål er at stræbe efter fred og harmoni mellem mennesker og fremme en broderskabsånd baseret på gensidig tillid, hvorfor ordenens medlemmer benævnes brødre.


Ordenen søger at opfylde sit formål ved at foreholde brødrene den druidiske etik og lære, hvis almengyldige leveregler skal medvirke til at øge forståelsen mellem brødrene.