Logen Vitus

For at blive optaget i en Druideloge kræves, at du er fyldt 25 år, at du betragter fortrolighed i fællesskabet som en naturlig del, og at du ønsker at mødes med ligesindede under trygge forhold.


Når du har besluttet dig for at træde ind i vores Orden, vil du få besøg af repræsentanter fra logen. Besøget foregår hos dig og din ægtefælle/samlever.

Formålet med besøget er, at du og din ægtefælle/samlever vil blive grundigt informeret om logelivet i alle dets aspekter.


Derved får logens brødre samtidig vished for, at du og din ægtefælle/samlever har fået den optimale orientering og en bred forståelse for det at være bror i en Druideloge og vores Orden.


Din optagelse skal godkendes på et logemøde i alle landets Druideloger.


Brødrene i Druidelogerne bliver spurgt, om de har noget at indvende mod din optagelse i Druideordenen.


Broderskaren i en Druideloge er generel en afspejling af samfundet. Mange forskellige erhverv er repræsenteret, så der er stor mulighed for netværk.

  

Måske antager du, at medlemmer i en Druideloge har en høj alder. Vi forsøger på bedste vis at have aldersgrupperne jævnt fordelt og kan da tilføje, at alderen i flere loger er lige fra 25 år opefter

 

Logen Vitus har logelokale i Kildegade 11 i Horsens. Loka­ler­ne deler vi med 3 andre loger. Logerne i bygningen ejer i fællesskab loge bygningen.

  

En typisk logeaften starter kl. ca. 19.00. Man møder op i vores logebygning og hilser på de andre brødre.

 

Kl.19.30, ringes ind til selve logemødet, der ledes af logens embedsmænd.

 

Logemødets første halvdel, er den rituelle del - den såkaldte hemmelige del - det er den del, vi ikke fortæller andre om.

 

Ikke fordi der foregår noget, der ikke kan tåle dagens lys, men fordi det er en del af fællesskabet, som vi gerne vil holde for os selv.

 

Denne del bruger vi til, med hjælp af vores ritualer, at stresse af, takle livets med- og modgang, styrke sammenholdet mellem vores brødre, samt lære os at være tolerante over for vores medmennesker.

 

Logen anden halvdel kalder vi Efterlogen. Her styrkes det sociale samvær. Her spiser vi et brodermåltid. Her hygger vi os sammen, og arrangerer foredrag og ind imellem sammen­komster, hvor også vores damer deltager.

 

En stor del af logelivet bruges også til at besøge andre loger, mest i Jylland og på Fyn, men vi har også nære forbindelser til Tyskland og Norge, og på den måde får en logebror meget hurtigt skabt et netværk af brødre i alle aldre og professioner i både ind- og udland.

 

Der vil naturligvis være rigtig mange spørgsmål angående at være logebror som undertegnede altid vil være til tjenste med.

 

Ædel Ærk Hans Eigil Nielsen tlf. 2521 5080

 

Under Ærk Bruno Vestergaard Christensen tlf. 2285 3887 

 

Druidernes Lund - en oase med ritualer, musik og visdomsord