LOGEAFTEN

En typisk logeaften starter kl. ca. 19.00. Man møder op i vores logebygning Kildegade 11, 8700 Horsens, og hilser på de andre brødre.

Kl.19.30, ringes ind til selve logemødet, der ledes af logens embedsmænd.
 

Logemødets første halvdel, er den rituelle del - den såkaldte hemmelige del - det er den del, vi ikke fortæller andre om. Ikke fordi der foregår noget, der ikke kan tåle dagens lys, men fordi det er en del af fællesskabet, som vi gerne vil holde for os selv.

 
 
 
 
 
Denne del bruger vi til, med hjælp af vores ritualer, at stresse af, takle livets med- og modgang, styrke sammenholdet mellem vores brødre, samt lære os at være tolerante over for vores medmennesker.

Logen anden halvdel kalder vi Efterlogen. Her styrkes det sociale samvær. Her spiser vi et brodermåltid. Her hygger vi os sammen, og arrangerer foredrag og ind imellem sammenkomster, hvor også vores damer deltager.

 
 

En stor del af logelivet bruges også til at besøge andre loger, mest i Jylland og på Fyn, men vi har også nære forbindelser til Tyskland og Norge, og på den måde får en logebror meget hurtigt skabt et netværk af brødre i alle aldre og professioner i både ind- og udland.

Vi mødes i vinterhalvåret hver anden tirsdag fra kl. 19.00 til kl. 22-23.00, men vi har det princip, at hvis der er familiebegivenheder eller arbejde der kolliderer med logeaften, så kommer familie og arbejde i første række.

 
Man diskuterer ikke religion og politik i logen, og man spiller ikke kort og andre spil.

Der er rygepolitik i logelokalerne.

Kildegade 11, 8700 Horsens

Logen Vitus | Kildegade 11, 8700 Horsens