OPTAGELSE I LOGEN

At være logebror er bl.a at have et socialt samvær med logens andre brødre og er et af de bærende elementer for vor loge.
 
Vi afholder møder hver anden tirsdag og har en lang sommerferie fra ultimo maj til ultimo august.
 
Mænd over 25 år kan blive optaget i Logen Vitus og iøvrigt har en pletfri fortid.
 
Stilling og titel er uden betydning. Når Logen Vitus har modtaget ansøgningen vil oplysningerne blive behandlet fortroligt i logeregi.
 
Ved en forhånds godkendelse af logens brødre vil 2 brødre besøge det nye emne samt ægtefællen, partneren for en uddybning af logens virkemåde.
 
Familie og arbejde vil altid blive respekteret for vigtigere sammenlignet med et logemøde.
 
Også socialt samvær med ægtefæller og partnere uden for logens regi er vigtig idet der afholdes arrangementer flere gange i kalenderåret.
 
Vi ønsker tilgang af mænd som har vilje til at gå ind i et godt og loyalt broderskab og som er indstillet på at ville arbejde for vores idealer og selv bidrage med gode tiltag til gavn for logen og ikke mindst for en selv.
 
Der vil naturligvis være rigtig mange spørgsmål angående at være logebror som undertegnede altid vil være til tjenste med.
 
Leo Widemann Nielsen tlf. 30423944 eller 75610452
 
Bjarne Mosegård Jensen tlf 40760861
 
 
 
 
 
Logen Vitus | Kildegade 11, 8700 Horsens