Logen Vitus

En lang dag i Horsens


Lørdag den 3. september stod i festen tegn i Horsens i anledning af Logen Vitus 50-års jubilæum. Ædel Ærk Bruno Vestergaard Christensen havde inviteret til Høj­tidsloge i dagens anledning.

Fra morgenstunden var der dækket op til morgenkaffe i logens lokaler i Kildegade 11, hvor de deltagende brødre og medrejste damer hyggede sig, inden brødrene begav sig i Lunden for at deltage i Højtidslogen.


Under Højtidslogen var damerne på en tur til Danmarks Industri museum, hvor de udover diverse industrimaskiner besøgte arbejderboliger fra omkring år 1900 og op til 1980-erne.

På værdig og højtidelig vis gennemførte logens embeds­mænd Højtidslogen under overværelse af 44 brødre fra Ordensledelsen, Storlogen Jutlandia, Storlogen Selandia og grundlogerne Jotar, Blicher, Sirius og Camelot og ikke mindst repræsentanter fra Storlogen Schleswig-Holstein og logen Nordmark fra Tyskland.


I sin tale til Logen sagde Rigs Stor Ædel Ærk Jens Aage Jensen blandt andet:

Man må sige at de brødre, som startede dengang, for­måede at skabe grundlaget for den velfungerende loge, som vi ser i dag, og som er grunden til at vi har været forsamlet til en flot Højtidsloge.


Med mit kendskab til jer, har I været med på en fantastisk rejse i næsten halvdelen af den tid, som Den Danske Drui­deorden har været i Danmark.


At holde sammen på en loge i så mange år kræver et godt sammenhold blandt brødrene især med de mange udfor­dringer, der har været igennem årene.


Det kan kun lade sig gøre, fordi jeres sammenhold er jeres nøgleord og styrke.


I har også med jeres broderlige sammenhold formået at skabe en ramme om det druidiske arbejde, som giver hver enkelt broder et fast tilholdssted, og dermed til­knyt­ning til Logen Vitus.


En anden stor styrke, I har haft som loge, var i perioden 1980 – 1982 at optage nye brødre med henblik på op­start af Logen Blicher den 6. oktober 1982 i Ikast samt igennem mange år at deltage i Middelalderfestival samt andre messer i Horsens.


Rigs Stor Ædel Ærk gav Ordensledelsens gave til logen, en glasplakette med Ordenens logo laser-skåret i plaketten.


Med plaketten fulgte følgende ord:

Denne gave er symbolet på en standard. Dog ikke en standard som vi normalt ser den.

Den Danske Druideordens logo indeholder som bekendt følgende:

Misteltenen som er vategradens specielle symbol, kun når den får kraft fra et egetræ.

Derfor indgår der et agern med blad, som symboliserer kraften hos Druiderne og ikke mindst ”det nye skud på vort gamle egetræ”.

Syvstjernen er blandt andet symbolet på Ordenens syv læresætninger.


Ædel Ærk Kim H. G. Petersen fra vores Moderloge Jotar holdt en meget smuk tale til ”barnet” og gav loven en meget smuk vase til, at sætte vores syv symbolske roser i. Afslutningsvis lagde han de syv symbolske roser på vores alter.


Der var også fine taler fra Storlogen Jutlandia og Storlogen Selandia.


Gros Marskal Andre Köhne fra Storlogen Schleswig-Holstein lykønskede Logen med de 50 år og lagde vægt på samarbejdet mellem de Tyske og Danske Loger og lagde de syv symbolske roser på vort alter.


Ædel Ærkerne Leif Kjærskov Petersen, Sirius, Erik Cohn Jacobsen, Camelot, og Aksel Killerich, Blicher, holdt smukke taler til logen og overbragte i den forbindelse en pengegave til logen og lagde de syv symbolske roser på vores alter.


Efter den velgennemførte Højtidsloge begav brødrene sig i efter logen, hvor vi blev genforenet med damerne og inviterede gæster fra BROEN i Horsens.


Broder måltidet bestod af smørrebrød hertil blev ser­ve­ret Logen Jubilæums øl.


Under Efterlogen blev der uddelt en donation til BROEN i Horsens på 20.000 kr.


Sidst på eftermiddagen forlod alle igen Logens lokaler efter en fin og højtidelig dag.