Logen Vitus

Logen Vitus Embedsmænd for perioden 2021 - 2023

Ædel Ærk

Bruno Vestergaard Christensen


Skriver

Michael Peter Christiansen

Indervagt

Poul Erik Lindahl Jensen


Underærk

Hans Eigil Nielsen


Marskal

Jan Rydén

Tjenestegørende Old Ærk

Carl Egon Jensen


Skatmester

Lars Ahlmann


Ydervagt

Flemming Phillip Larsen